#Bills Josh Allen making some Alfredo on Jefferson Ave! A man of many talents. @WGRZ pic.twitter.com/sSvzlem73g

— Ashly Holder (@AshNoelleTV) May 18, 2022